BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2017 tỉnh Thái Nguyên (27/04/2017)

A. Lĩnh vực kinh tế:

I. Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp:

1. Trồng trọt:

- Tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2017 đạt 30 nghìn ha, bằng 103,4% kế hoạch, giảm 2,2% so cùng kỳ (giảm 681 ha) và giảm ở toàn bộ 9/9 đơn vị cấp huyện; giảm nhiều nhất là TP Sông công và huyện Võ Nhai với mức giảm 8,7%. Có 6/9 đơn vị hoàn thành và vượt kế hoạch gieo cấy. Hai đơn vị là TP Thái Nguyên và Sông công không đạt kế hoạch diện tích gieo trồng. Diện tích cây màu các loại ước đạt 18 nghìn ha, bằng 94,2% kế hoạch, so với vụ Xuân 2016 giảm 2,2 nghìn ha ở tất cả các loại cây trồng và đều không đạt kế hoạch

 Tình hình sâu bệnh trên cây lúa nhìn chung đang xuất hiện rải rác với mật độ thấp. Tổng diện tích nhiễm sâu bệnh khoảng 1,8 nghìn ha. Các địa phương thường xuyên theo dõi và phòng trừ sâu bệnh kịp thời cộng với yếu tố nguồn nước tương đối đầy đủ, thời tiết thuận lợi nên hiện nay các trà lúa sinh trưởng, phát triển tốt.

- Cây lâu năm: các địa phương đang chăm sóc, thu hoạch chè xuân và tiến hành chuẩn bị mặt bằng đất, chăm sóc cây con giống để phục vụ cho công tác trồng mới và trồng lại chè năm 2017. Toàn tỉnh hiện có 30 vườn ươm với tổng số hom cắm khoảng 30,4 triệu hom bằng các giống LDP1, Kim tuyên, Tri 777... Tổng diện tích cây chè bị nhiễm bệnh khoảng 1,3 nghìn ha. Trong đó, rầy xanh nhiễm 611 ha, bọ cánh tơ nhiễm 427 ha, bọ xít muỗi nhiễm 295 ha, ngoài ra bệnh phồng lá, nhện đỏ gây hại thấp.

2. Chăn nuôi:

Tháng 4/2017 tình hình chăn nuôi vẫn gặp khó khăn, giá thịt lợn hơi vẫn ở mức thấp, chưa tăng trở lại nên hạn chế tái đàn cho chu kỳ tiếp theo.

Tình hình dịch bệnh: Trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra. Ngành chức năng và các địa phương đã tổ chức 09 lớp tập huấn cho thú ý cơ sở, 02 lớp cho nông dân.

Thực hiện tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm Đợt I/2017 trên địa bàn tỉnh; các loại Vắc xin như tụ huyết trùng, lở mồm long móng trên đàn trâu, bò và lợn; vắc xin dịch tả lợn, tụ - dấu lợn, tai xanh…kết quả đạt khoảng 60% kế hoạch cả năm. Riêng tiêm vắc xin Dại cho đàn chó đạt 121,6 nghìn liều, bằng 78,5% kế hoạch cả năm; vắc xin Lepto đạt 5,6 nghìn liều, bằng 111% KH năm.

Dự ước số lượng gia súc, gia cầm đến cuối tháng 4/2016 như sau: đàn trâu dự ước khoảng 61 nghìn con, bằng 90,37% so với cùng kỳ; đàn bò ước khoảng 44,3 nghìn con, tăng 15,1% so cùng kỳ; đàn lợn ước khoảng 600 nghìn con, bằng 96,79% cùng kỳ, giảm 3,2%; Đàn gia cầm ước khoảng 10,6 nghìn con, tăng 1,9% so cùng kỳ.

3. Lâm nghiệp, thủy sản:

Công tác trồng rừng: Diện tích trồng trừng mới tập trung là 2.142 nghìn ha, trong đó, địa phương trồng 2.034 (theo chương trình dự án là 1.829 ha, bằng 47% kế hoạch; dân tự trồng 205 ha); trung ương trồng 109 ha, bằng 15,8% kế hoạch.

Tình hình khai thác lâm sản: Ước tính sản lượng gỗ khai thác đạt 37 nghìn m3 gỗ các loại, tăng 5,9% so với cùng kỳ; củi đạt 44,3 nghìn ste và 7,45 tấn củ bình vôi. Riêng tháng 4 khai thác ước đạt 7,6 nghìn m3 gỗ các loại, tăng 4,8% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý bảo vệ rừng: Quý I/2017 ngành chức năng đã xử lý 91 vụ vi phạm luật Bảo vệ và phát triển rừng (giảm 38 vụ so cùng kỳ); tịch thu 210 m3 gỗ quy tròn các loại; 13 phương tiện và thu nộp ngân sách nhà nước 560 triệu đồng, giảm 38% so quý I/2016.

Tính đến cuối tháng 4, sản xuất cá bột đạt khoảng 150 triệu con, cá giống đạt 3,5 triệu con. Sản lượng thủy sản thương phẩm đạt trên 4 nghìn tấn. Hiện có 04 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã nuôi cá lồng với 177 lồng nuôi, thể tích là 26,3 nghìn m3, sản lượng ước đạt 150 tấn, so với cùng kỳ số lồng nuôi tăng 50 lồng và thể tích nuôi tăng 14 nghìn m3. Có 02 doanh nghiệp và 01 hộ gia đình nuôi cá Tầm, sản lượng ước đạt 10 tấn.

II. Sản xuất công nghiệp:

Dự ước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 4/2017 tăng 2,9% so với tháng trước, tăng 30,7% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 38%; ngành khai khoáng tăng 20% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,4%; ngành sản xuất phân phối điện tăng 11,9%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 17,7% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến và chế tạo tăng 21,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 13,5%; riêng ngành khai khoáng giảm 2,7% (do khai thác than giảm 2,3%; khai thác quặng sắt tăng 9%) so với cùng kỳ.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước tính sản lượng tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2016 là: Vonfram và sản phẩm vonfram ước đạt 7,3 nghìn tấn, tăng 54,4% và bằng 45,9% kế hoạch; sản phẩm may 19,2 triệu sản phẩm, tăng 32,8% và bằng 34,8% kế hoạch; công cụ dụng cụ các loại 9,2 triệu sản phẩm, tăng 30,6%; nước máy thương phẩm 10,1 triệu m3, tăng 17,2% và bằng 32,7% kế hoạch; điện thương phẩm 1.306 triệu Kwh, tăng 14,5% và bằng 23,8% kế hoạch; sản phẩm điện tử khoảng 39,2 triệu sản phẩm, tăng 10,7% và bằng 28,2% kế hoạch...

Ngoài ra nhóm sản phẩm công nghiệp dự tính sản lượng giảm so với cùng kỳ là: than khai thác ước đạt 359 nghìn tấn, giảm 2,3% và bằng 31,2% kế hoạch; tấm lợp 4,7 triệu m2, giảm 3,1%; thiết bị y tế và dụng cụ khác trong y khoa 274,3 triệu sản phẩm, giảm 3,2%; sắt thép các loại 335,2 nghìn tấn, giảm 5,4% và bằng 30,5% kế hoạch; xi măng 781 nghìn tấn, giảm 11,7% và bằng 28,9% kế hoạch... nguyên nhân chủ yếu là do lượng tồn kho lớn nên các đơn vị hạn chế sản xuất.

III. Thương mại, giá cả và dịch vụ:

1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tháng 4/2017 ước đạt 1.984,5 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó,  khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 121,6 tỷ đồng (chiếm 6,1% tổng mức bán lẻ), tăng 0,9% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 1.860 tỷ đồng (chiếm 93,7% tổng mức bán lẻ) tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ. Nhóm hàng có sức mua tăng 10% trở lên so với cùng kỳ là: lương thực, thực phẩm; hàng may mặc; trang thiết bị gia đình, gỗ và vật liệu sửa nhà…

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 7.968 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nhà nước 478,8 tỷ đồng tăng 2,8%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước 7.479 tỷ đồng, tăng 9,1% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ với doanh thu 10,2 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ.

Trong tổng mức bán lẻ 4 tháng đầu năm 2017, ngành thương nghiệp ước đạt 6.875 tỷ đồng (chiếm 86,3%), tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước; ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 588,5 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 7,4%), tăng 6,3% so với cùng kỳ; còn lại ngành dịch vụ tiêu dùng khác đạt 500 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng hoạt động lữ hành du lịch, doanh thu chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động dịch vụ của tỉnh.

2. Giá tiêu dùng:

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 giảm 0,6% so với tháng trước, giảm 0,5% so với tháng 12 năm trước, nhưng tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước.

 Chỉ số giá vàng: chỉ số giá vàng tháng 4/2017 tăng 1,67% so với tháng trước và tăng 5,22% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá vàng bình quân 4 tháng đầu năm 2017 tăng 6,92% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 4/2017 giảm 0,36% so tháng trước và tăng 1,89% so với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân 4 tháng  đầu năm 2017 tăng 1,57% so với bình quân cùng kỳ.

3. Xuất, nhập khẩu hàng hoá:

a. Xuất khẩu:

Giá trị hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2017 ước đạt 1,96 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,94 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 27,4% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế trong nước ước đạt 19 triệu USD, tăng 4,7% so với tháng trước, giảm 2% so với cùng kỳ (do xuất khẩu mặt hàng kim loại màu giảm).

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017 giá trị xuất khẩu ước đạt 6,9 tỷ USD, tăng 19,6% so với cùng kỳ và bằng 32,8% kế hoạch cả năm. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu đều tăng 10% trở lên so cùng kỳ.

b. Nhập khẩu:

Tổng giá trị nhập khẩu tháng 4/2017 trên địa bàn ước đạt 1,2 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 7,6%  so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1,18 tỷ USD, tăng 1,6% so với tháng trước, tăng 8,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 98,9% tổng giá trị nhập khẩu. Khu vực kinh tế trong nước ước đạt 12,5 triệu USD, giảm 6,3% so với tháng trước, giảm 40% so với cùng kỳ (do giảm nhập khẩu thép phế liệu và phôi thép)

Tính chung 4 tháng 2017, tổng giá trị nhập khẩu trên địa bàn ước đạt 4,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ là: sản phẩm từ sắt thép ước đạt 10,1 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ; nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc 18,1 triệu USD, gấp 2,7 lần; nguyên liệu linh kiện điện tử  4,13 tỷ USD, tăng 15,3%; vải các loại đạt 31,7 triệu USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2016… nhóm mặt hàng nhập khẩu giảm trên 50% cùng kỳ là: máy móc phụ tùng giảm 82%, phế liệu sắt thép giảm 77,7%; phôi thép giảm 88,8%...

4. Vận tải:

- Vận chuyển hành khách: Số lượt hành khách vận chuyển tháng 4/2017 ước đạt 1.059 nghìn lượt khách với lượng hành khách luân chuyển là 73,3 triệu hành khách.km; so với tháng trước tăng 9,5% về số hành khách vận chuyển; tăng 9,2% số hành khách luân chuyển; so với cùng kỳ tăng 7,8% về số lượng hành khách và tăng 9,3% về số hành khách luân chuyển. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017 số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 4,1 triệu lượt khách với 289 triệu lượt hành khách.km; so với cùng kỳ tăng 6,4% về số hành khách và tăng 5,9% về số lượng hành khách luân chuyển.

- Vận chuyển hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 4/2017 ước đạt 2,1 triệu tấn với  74,4 triệu tấn.km; so với tháng trước tăng trên 5% về cả khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển; so với cùng kỳ tăng 7% về khối lượng vận chuyển và tăng 8% về luân chuyển hàng hóa. Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 8 triệu tấn với 283,7 triệu tấn.km, tăng 4,1% về khối lượng vận chuyển và  tăng 4,9% khối lượng luân chuyển so với cùng kỳ.

- Tổng doanh thu vận tải trên địa bàn tháng 4/2017 ước đạt 188 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 38 tỷ đồng, tăng trên 9% so với tháng trước và  cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa khoảng 150 tỷ đồng, tăng 5,4% so tháng trước và tăng 6,4% cùng kỳ. Tính chung 4 tháng 2017, tổng doanh thu vận tải trên địa bàn ước đạt 723 tỷ đồng, tăng 4,2% cùng kỳ (doanh thu vận tải hành khách ước tăng 6,4%, doanh thu vận tải hành hóa tăng 3,6%).

IV. Tài chính, tín dụng, thu, chi ngân sách Nhà nước:

1. Thu ngân sách:

Thu trong cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2017 đạt 3.680,2 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ và bằng 40,8% dự toán cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt 3.080 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và bằng 45,6% so với dự toán cả năm; thu hoạt động xuất nhập khẩu đạt 601 tỷ đồng giảm 3,5% so với cùng kỳ và bằng 26,7% so với dự toán cả năm.

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2017 đạt 1.675,6 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 16,4% dự toán cả năm. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương đạt 1.630,8 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và bằng 17,5% dự toán cả năm. Chi chương trình mục tiêu quốc gia mới đạt 44,8 tỷ đồng, bằng 5,2% dự toán cả năm.

Trong khi cân đối; chi đầu tư phát triển đạt 321,3 tỷ đồng, tăng 7% cùng kỳ và bằng 19,6% dự toán; Chi thường xuyên đạt 1.309,5 tỷ đồng, tăng 0,9% cùng kỳ và bằng 18,8% dự toán năm.

3. Tài chính, tín dụng:

- Hoạt động huy động vốn:

- Nguồn vốn huy động của các TCTD đến 31/3/2017 đạt 41.195 tỷ đồng, tăng 6,44% so với 31/12/2016. Ước đến 30/4/2017 đạt 41.600 tỷ đồng, tăng 7,48% so với 31/12/2016.

- Nguồn vốn NH Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên đạt 1,6 tỷ đồng, giảm 25,93% so  với 31/12/2016. Ước đến 30/4/2017 đạt 2 tỷ đồng, giảm 7,41% so với 31/12/2016.

- Hoạt động cho vay:

- Dư nợ cho vay của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đến 31/3/2017 đạt 41.373 tỷ đồng, tăng 4,93% so với 31/12/2016. Ước đến 30/4/2017 đạt 41.800 tỷ đồng, tăng 6,01% so với 31/12/2016.

Nợ xấu 330 tỷ đồng chiếm 0,8%/tổng dư nợ. Ước đến 30/4/2017 nợ xấu là 320 tỷ đồng, chiếm 0,77%/ tổng dư nợ.

- Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên đạt 4.857 tỷ đồng, giảm 1,72% so với 31/12/2016. Ước đến 30/4/2017 đạt 5.000 tỷ đồng, tăng 1,17% so với 31/12/2016.

B. Một số vấn đề xã hội:

1. Văn hóa, xã hội:

Công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hoá, thể thao nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương (10/3), thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), Quốc tế lao động (1/5), 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; cuộc thi sáng tác tranh và triển lãm mỹ thuật thiếu nhi năm 2017; tổ chức Hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, Ngày Hội sách và Văn hóa đọc với chủ đề Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng”… tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hoạt động bảo tàng: Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh tư liệu và hiện vật  với chủ đề "Trưng bày những sự kiện nổi bật kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2016” phục vụ Mùa du lịch Thái Nguyên. Lập danh mục tư liệu hiện vật trưng bày triển lãm kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2017).

Hoạt động chiếu phim, nghệ thuật: Từ đầu năm đã thực hiện 80 buổi chiếu phim, trong đó có 02 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, 78 buổi phục vụ các xã vùng khó khăn, đối tượng chính sách; phục vụ 1.125 lượt người xem. Tổ chức 14 buổi biểu diễn (02 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị; 12 buổi phục vụ đối tượng chính sách và các xã đặc biệt khó khăn).

Hoạt động thể thao: Đăng cai tổ chức 02 giải thể thao toàn quốc (giải cầu lông đồng đội tranh cúp LINING; giải bóng đá Hội khỏe Phù đổng tranh cúp Milo). Phối hợp tổ chức các giải cấp ngành các môn như: bóng đá, tenis; cầu lông, bóng bàn... Phối hợp với các liên đoàn (cầu lông, võ thuật) chuẩn bị tổ chức đại hội; chuẩn bị tổ chức các lớp tập huấn (bơi, cứu nạn, hướng dẫn viên thể dục dưỡng sinh)...

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo 161 học sinh năng khiếu hệ nội trú, 40 học sinh bán trú. Tham gia thi đấu đạt 14 huy chương các loại (07HCV, 07HCB) tại giải vật nữ, cờ vua Đông Nam Á và cử tạ thiếu niên toàn quốc.

Thể thao thành tích cao: Duy trì công tác quản lý, huấn luyện, kiểm tra  việc tập luyện của các đội tuyển. Đạt 26  huy chương các loại (06HCV, 10 HCB, 10 HCĐ), đội tuyển đua thuyền xếp thứ 2 toàn đoàn; có 10 VĐV kiện tướng, 10 VĐV cấp I; cung cấp cho đội tuyển Quốc gia 10 VĐV.

2. Y tế:

- Công tác y tế, phòng chống dịch và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm được duy trì và triển khai. Số ca mắc bệnh truyền nhiễm giảm hơn cùng kỳ năm trước: Thủy đậu: 355 ca; Quai bị: 194 ca (giảm hơn cùng kỳ 2016: 329 ca); Bệnh Tay chân miệng: 8 ca ; Sốt xuất huyết 1 ca; Ho gà 2 ca (TPTN:01, Phú Lương:01); các bệnh dịch khác không có diễn biến gì đặc biệt.

Công tác khám chữa bệnh: Tổng số lượt bệnh nhân đến khám chữa bệnh Quý I/2017 toàn tỉnh đạt 286.473 lượt,  tăng 10 nghìn lượt khám bệnh (+3,6%) so với cùng kỳ năm 2016; trong đó có 45.138 lượt người điều trị nội trú, tăng 1,05 nghìn lượt (+2,4%) so cùng kỳ. Công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 114,66%, giảm hơn cùng kỳ (Quý I/2016 là 118,17%); trong đó tuyến tỉnh là 111,56% và  tuyến huyện là 120%.

- Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình: 3 tháng đầu năm 2017 có 3.822 trẻ mới sinh (trẻ nam là 2.040, trẻ nữ là 1.782); Tỷ số giới tính khi sinh là 114,5 trẻ nam/100 trẻ nữ. So với cùng kỳ số trẻ mới sinh giảm 9 trẻ. Có 5/9 đơn vị cấp huyện có số trẻ mới sinh giảm là: TP Sông Công; TX Phổ Yên; huyện Định Hóa; huyện Phú Lương và huyện Đồng Hỷ; có 4/9 đơn vị  số trẻ mới sinh tăng. Tổng số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 287 trẻ (chiếm 7,5% của tổng số trẻ mới sinh), so với cùng kỳ năm 2016 giảm 21 trẻ. Có 2 địa phương sinh con thứ 3 tăng là: TP Thái Nguyên tăng 12 trẻ và huyện Võ Nhai tăng 04 trẻ.

- Tình hình lây nhiễm HIV/AIDS: Thực hiện điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 5 huyện/thành phố/thị xã cho  2.293 người, đạt 76,4% so với kế hoạch giao; Điều trị thuốc kháng vi rút cho 3.376 người lớn, 126 trẻ em nhiễm HIV/AIDS. Tính đến 1/4/2017 số lũy tích số nhiễm HIV/AIDS là 9.555 người, trong đó có 6.600 người đã chuyển sang AIDS và có 3.386 người đã tử vong do AIDS. Tính riêng trong tháng 3/2017 đã phát hiện mới được 15 người nhiễm HIV.

3. Giáo dục, đào tạo:

Trong tháng 4 năm 2017 ngành chức năng chuẩn bị công tác ôn tập, kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh các cấp. Đặc biệt ôn tập và hướng dẫn cho học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh. Kết quả như sau: Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Lớp 9 có 504 giải (12 giải nhất; 85 giải nhì; 159 giải ba; 248 giải khuyến khích). Lớp 10 có 1.506 giải (38 giải nhất; 308 giải nhì; 481 giải ba; 667 giải khuyến khích). Lớp 11 có 1.518 giải (40 giải nhất; 298 giải nhì; 475 giải ba; 705 giải khuyến khích).

Tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp quốc gia trung học phổ thông. Tính đến ngày 18/4/2017 tỉnh Thái Nguyên có 13.176 học sinh đăng ký dự thi. Dự kiến trên địa bàn sẽ có 31 điểm thi.

4. Tình hình trật tự, an toàn xã hội:

 An toàn giao thông: Trong tháng 4/2017 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, làm bị thương 11 người (trong đó liên quan đến ô tô là 5 vụ chiếm 33,3%, liên quan đến  xe máy là 9 vụ chiếm 60%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 8 vụ (+114,2%); số người chết tăng 1 người (+25%); và số  người bị thương tăng 8 người (+266,7%). Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 140 triệu đồng.

 Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 54 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người và làm bị thương 43 người. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 5 vụ (+10,2%), số người bị chết giảm 4 người (-13,3%) và số người bị thương tăng 2 người (+4,9%). Trong đó địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 23 vụ tai nạn (chiếm 42,6% tổng số), làm 5 người chết (chiếm 19,2%) và 24 người bị thương (chiếm 55,8% tổng số toàn tỉnh).

Nguyên nhân gây tai nạn giao thông chủ yếu do ý thức chấp hành quy định pháp luật An toàn giao thông của người dân chưa cao. Ngoài ra lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng cũng được xác định là những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông.

5. Phòng chống cháy nổ:

Trong kỳ (từ 15/3-15/4/2017) trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy nhỏ, không có vụ nổ và không có thiệt hại về người, trong đó có 4 vụ cháy xảy ra tại thành phố Thái Nguyên, 1 vụ tại thị xã Phổ Yên, 1 vụ tại huyện Phú Lương và 1 vụ tại huyện Phú Bình. Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 36,5 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến 15/4/2017 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 38 vụ cháy và 1 vụ nổ nhưng không có thiệt hại về người. Ước tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 1,9 tỷ đồng. Các địa phương xảy ra là: thành phố Thái Nguyên 24 vụ, huyện Phú Lương 4 vụ, thị xã Phổ Yên 3 vụ, huyện Đại Từ 1 vụ, huyện Định Hóa 1 vụ, huyện Phú Bình 3 vụ, huyện Đồng Hỷ 2 vụ, chủ yếu là do thời tiết ẩm thấp, mưa gió là nguyên nhân gây chập điện.

6. Vi phạm môi trường:

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017, các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra và xử lý 24 vụ vi phạm môi trường, nguyên nhân do các cơ sở sản xuất kinh doanh không có bản cam kết bảo vệ môi trường và không thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ. Tổng số tiền thu và nộp vào ngân sách nhà nước 340 triệu đồng./.

C. CÔNG TÁC KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ

I. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đầu tư:

1. Đăng ký kinh doanh:

Trong tháng 4 toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 91 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 385 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 234 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 1.792,49 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi 194 doanh nghiệp, cấp thành lập đơn vị trực thuộc 57 đơn vị, tạm ngừng hoạt động 70 doanh nghiệp, giải thể 21 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến thời điểm báo cáo 5697 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 41.286,26 tỷ đồng.

2. Quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2017 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 19 dự án mới với số vốn đăng ký 1400,64 tỷ đồng, điều chỉnh thay đổi 11 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó riêng tháng 4 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án mới với số vốn đăng ký 396,16 tỷ đồng.

II. Công tác đấu thầu:

Tính chung 4 tháng đầu năm 2017 Sở lập 40 báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 322,72 tỷ đồng, trong đó riêng tháng 4 lập 27 báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 187,36 tỷ đồng.