Tỉnh Thái Nguyên: Kiểm tra thực hiện Đề án nâng cao chỉ số PCI tại các địa phương (08/09/2016)

Ngày 06-9, Ban Chỉ đạo PCI của tỉnh đã tổ chức 03 Đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tại thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đồng Hỷ.

Đoàn kiểm tra số 01 do đồng chí Hoàng Thái Cương, Phó Ban Chỉ đạo PCI của tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư làm trưởng đoàn, cùng đại điện cùng các thành viên Ban chỉ đạo PCI của tỉnh, và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại thành phố Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi kiểm tra của Ban chỉ đạo PCI của tỉnh tại UBND thành phố Thái Nguyên  ( Ảnh: Thainguyen.gov.vn)

Thời gian qua, UBND T.P Thái Nguyên đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình cải thiện chỉ số PCI trên địa bàn bằng nhiều hình thức như: Chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính và thanh tra công vụ tại các phòng, ban, đơn vị và xã, phường trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa của UBND thành phố đã tiếp nhận 10.920 hồ sơ, trong đó giải quyết xong 8.306 hồ sơ, đang giải quyết 148 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; tiếp tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng để thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho một số lĩnh vực như tài nguyên & môi trường, cấp phép xây dựng, tư pháp…. Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã tổ chức 41 đợt kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 27/27 xã, phường; cấp trên 1.500 giấy phép kinh doanh, đăng lý thành lập 05 dự án được UBND tỉnh chấp thuận. Năm 2016, UBND thành phố thường xuyên trao đổi với Hội Doanh nghiệp (DN) tỉnh và thành phố để nắm bắt thông tin, kịp thời chỉ đạo giải quyết những vướng mắc từ phía cộng đồng DN, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu, và thành viên đoàn kiểm tra chỉ rõ một số tồn tại và giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố Thái Nguyên như: Cần quyết liệt thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN; cần tổ chức nhiều diễn đàn đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp để duy trì và nâng cao thứ hạng của tỉnh trong bảng xếp hạng PCI toàn quốc. Đề nghị thành phố cần giảm thiểu thời gian và chi phí thực hiện cho DN; tăng cường tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến chỉ số PCI nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, DN và người dân trên địa bàn vể lĩnh vực này, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra…

* Đoàn số 02, do đồng chí Trần Dương Thịnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai thực hiện việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tại thị xã Phổ Yên.

Toàn cảnh buổi kiểm tra của Ban chỉ đạo PCI của tỉnh tại UBND TX Phổ Yên  ( Ảnh: Thainguyen.gov.vn)

Theo báo cáo của UBND thị xã Phổ Yên, trong thời gian qua thị xã đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng về tuyên truyền, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp thị xã đến cấp xã. Việc công khai thủ tục hành chính được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Cổng thông tin điện tử của thị xã. Thị xã đã thực hiện cơ chế một cửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với 03 lĩnh vực là: Thủ tục hành chính về đất đai, cấp giấy phép kinh doanh hộ cá thể và hợp tác xã, cấp phép xây dựng. 100% các xã, phường thực hiện cơ chế một cửa trên 3 lĩnh vực: Địa chính, xây dựng, Tư pháp – hộ tịch, văn hóa – xã hội. Trong 8 tháng đầu năm, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã đã tiếp nhận trên 7600 hồ sơ, ở cấp xã tiếp nhận gần 48000 hồ sơ, trong đó các hồ sơ đều được giải quyết đúng hẹn, chất lượng hồ sơ được nâng lên. Thị xã đã tập trung thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 34 dự án, gồm cả các dự án mới và các dự án đã triển khai trước đó, với tổng diện tích giải phóng mặt bằng trong 8 tháng đạt gần 9,2 ha, tổng số tiền chi trả trên 28 tỷ đồng. Thị xã cũng tích cực triển khai thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức gặp mặt, trao đổi, đối thoại giữa lãnh đạo thị xã, các phòng, ban, xã, phường với các doanh nghiệp nhằm tiếp thu, tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã chỉ rõ một số tồn tại trong công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn thị xã như: Công tác tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương và sự linh hoạt của đội ngũ cán bộ chưa cao, việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp đối với một số lĩnh vực chưa được kịp thời; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý còn hạn chế; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, việc thực hiện các thủ tục về đất vẫn còn gặp khó khăn. Các đại biểu cũng kiến nghị: Tỉnh cần quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa của các xã, phường; hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt; đầu tư kinh phí để giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch trong các khu công nghiệp phục vụ thu hút các dự án đầu tư; thị xã Phổ Yên cần đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là tăng cường ứng dụng cơ chế một cửa vào các lĩnh vực ở cấp thị xã và cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp; tích cực tổ chức các hoạt động trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức…

* Đoàn kiểm tra số 04 do đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra tại huyện Đồng Hỷ.

Toàn cảnh buổi kiểm tra của Ban chỉ đạo PCI của tỉnh tại UBND Huyện Đồng Hỷ  ( Ảnh: Thainguyen.gov.vn)

Theo báo cáo, trong 8 tháng năm 2016, các cấp, các ngành và Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp (DN) huyện Đồng Hỷ cũng như các DN trên địa bàn tích cực vào cuộc, phối hợp tháo gỡ khó khăn giúp đỡ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, nhiều DN đã dần vượt qua khó khăn ổn định sản xuất, góp phần cho sự phát triển KT-XH của địa phương cũng như nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Nhằm nâng cao chỉ số PCI, UBND huyện Đồng Hỷ đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm; xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện, phân công trách nhiệm, bố trí đủ nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo hoàn thành những công việc được giao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI; tổ chức gặp mặt, tôn vinh và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các DN, HTX đang hoạt động trên địa bàn; chỉ đạo các ngành chức năng của huyện phối hợp với các DN nhằm kịp thời báo cáo và giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại DN; tổ chức tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế để trả lời các khó khăn, vướng mắc; thực hiện miễn giảm tiền thuê đất và triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ DN khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự, triển khai các dự án khuyến công để mở rộng sản xuất, kinh doanh; tổ chức tốt việc tiêu thụ sản phẩm...

Tại buổi làm việc, đại diện Hội DN và DN đã kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo PCI của tỉnh, UBND huyện Đồng Hỷ cũng như các ngành chức năng của tỉnh, huyện cần tiếp tục có cơ chế, chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ DN; đẩy mạnh công tác CCHC tạo sự thông thoáng và đơn giản trong thủ tục đầu tư; tăng cường tổ chức gặp mặt, tôn vinh, đối thoại với DN, HTX để nắm bắt được những vướng mắc, khó khăn; xử lý nghiêm các DN trốn thuế, khai man thuế, vi phạm quá khổ, quá tải để có sự cạnh tranh công bằng giữa các DN... Cũng tại buổi làm việc, nhiều nội dung vướng mắc, khó khăn của DN đã được Đoàn kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Đồng Hỷ và các ngành chức năng của huyện giải trình, làm rõ, đồng thời tiếp thu để xem xét, giải quyết dứt điểm. Những ý kiến, đề xuất khác đã được Đoàn kiểm tra nghiêm túc tiếp thu, tập hợp đầy đủ gửi các Bộ, ngành ngành Trung ương, tỉnh và Ban Ban Chỉ đạo PCI tỉnh xem xét, giải quyết thuộc thẩm quyền. 

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn