Huy động trên 8.700 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới (23/08/2016)

HĐND tỉnh vừa thông qua kế hoạch huy động, sử dụng nguồn vốn để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 với tổng số dự kiến là 8.722 tỷ đồng.

Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước (cả Trung ương và địa phương) là trên 6.600 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động trong nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Theo phân kỳ, trung bình mỗi năm, tỉnh sẽ huy động và thực hiện trên 1.700 tỷ đồng cho công tác xây dựng NTM. Ngoài tập trung hoàn thiện hạ tầng thực hiện các tiêu chí NTM, tỉnh cũng sẽ dành khoảng 100 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện công tác tuyên truyền bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM, công tác thi đua khen thưởng và đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Phấn đấu trong giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh có thêm 60 xã trở lên đạt chuẩn NTM.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, kết thúc giai đoạn 2011-2015, toàn tỉnh đã sử dụng trên 4.900 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, trên 2.270 tỷ đồng từ nguồn đóng góp của cộng đồng dân cư… để xây dựng NTM.

Nguồn: Baothainguyen.org.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn