Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng năm 2016 (05/08/2016)

Theo báo cáo của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 7/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.621 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 10,3% so với tháng trước.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2016 so với tháng 6/2016, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 1.804 doanh nghiệp, giảm 5,2%; Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 99,2 nghìn lao động, giảm 12,3%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 915 doanh nghiệp, tăng 5,9%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.818 doanh nghiệp, tăng 12,2%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.115 doanh nghiệp, tăng 9,9%.

Trong 7 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 80.828 doanh nghiệp, trong đó có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới và 16.706 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 13.656 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 28.972 doanh nghiệp, trong đó có 6.422 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 22.550 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Về tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 7 tháng năm 2016 có thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 1.391.880 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 496.958 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 894.922 tỷ đồng. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4%, số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 744,3 nghìn lao động, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 34.562 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 16.385 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 10.542 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 2.624 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 09 doanh nghiệp.

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo vùng lãnh thổ cho thấy, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 8.958 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,6%, tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 19.321 doanh nghiệp, tăng 25,5%, Trung du và miền núi phía Bắc có 2.449 doanh nghiệp, tăng 22,1%, Đông Nam Bộ có 27.321 doanh nghiệp, tăng 21,7%, Tây Nguyên có 1.538 doanh nghiệp, tăng 21,5% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.535 doanh nghiệp, tăng 12,3%.

Về các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015 như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.611 doanh nghiệp, tăng 108,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 292 doanh nghiệp, tăng 80,2%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 571 doanh nghiệp, tăng 43,5%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.460 doanh nghiệp, tăng 42,2%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 5.008 doanh nghiệp, tăng 37,0%; ... . Ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới là 806 doanh nghiệp, giảm 31,2%.

Trong 7 tháng năm 2016, thống kê tỷ lệ vốn đăng ký theo ngành, một số ngành có tỷ lệ vốn đăng ký tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: Kinh doanh bất động sản đăng ký 120.297 tỷ đồng, tăng 301,8%; Khai khoáng đăng ký 19.775, tăng 264,0%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.530 tỷ đồng, tăng 207,1%; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 30.884 tỷ đồng, tăng 145,5%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 22.046 tỷ đồng, tăng 131,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 68.020 tỷ đồng, tăng 127,0%; ... .

Ngược lại với các ngành trên, những ngành còn lại đều có số vốn đăng ký giảm so với năm trước, cụ thể: Xây dựng đăng ký 70.156 tỷ đồng, giảm 14,5%; Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký 70.283 doanh nghiệp, giảm 9,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 3.131 tỷ đồng, giảm 6,8%; Vận tải kho bãi đăng ký 19.958, giảm 6,0%; Dịch vụ việc làm; Du lịch; Cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 10.753 tỷ đồng, giảm 2,2%.

 

Một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 345.994 lao động; Bán buôn; Bán lẻ; Sửa chữa ô tô, xe máy là 135.889 lao động; Xây dựng là 68.846 lao động; Khoa học, công nghệ; Dịch vụ tư vấn, thiết kế; Quảng cáo và chuyên môn khác là 32.531 lao động; Vận tải kho bãi với 32.465 lao động; ... ./.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn