Phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016 (27/06/2016)

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên về tình hình thiên tai, thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2015-2016, diện tích thiệt hại do hạn hán năm 2015-2016 là 5.937 ha (Diện tích lúa: 3.157 ha; Diện tích hoa, rau màu: 1.230 ha; Diện tích cây lâu năm: 1000 ha; Diện tích cây ăn quả tập trung: 550 ha) với tổng thiệt hại là trên 8.900 triệu đồng. Vùng thường xuyên bị hạn bao gồm 91 xã, phường, thị trấn thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh Thái Nguyên. Báo cáo cũng đã đề xuất danh mục công trình và kiến nghị đầu tư phục vụ chống hạn cho sửa chữa, nâng cấp 68 công trình thủy lợi với tổng kinh phí là 361.720 triệu đồng.

          Trước những khó khăn về nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và thường xuyên chịu nhiều tổn thất do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016, trong đó tỉnh Thái Nguyên được bổ sung có mục tiêu từ nguồn dự phòng Ngân sách Trung ương năm 2016 với tổng số tiền là 18.700 triệu đồng. Qua công tác phối hợp, tham mưu của các ngành cho UBND tỉnh, đề nghị xin chủ trương của UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã đồng ý phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương khắc phục hậu quả hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016 từ nguồn Ngân sách Trung ương hỗ trợ. Dự kiến nguồn vốn được phân bổ cho các huyện là 900 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 7.800 triệu đồng; Chi cục Thủy lợi là 3.000 triệu đồng; Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi 7.000 triệu đồng. Số tiền được phân bổ chủ yếu được sử dụng để duy tu, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi, nạo vét bùn cát, xử lý sự cố sạt lở các tuyến kênh và cống lấy nước.

Để đảm bảo phát huy hiệu quả của nguồn vốn, Thường trực Tỉnh ủy đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, giao cho các đơn vị, địa phương sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra./.

 

(Nguồn do Phòng Kinh tế Công nông nghiệp tổng hợp)

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn