Họp Tổ soạn thảo của Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, hội nhập quốc tế và Đề án tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW của Bộ Chính trị (10/06/2016)

Ngày 6/6/2016, tại phòng họp Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Tổ soạn thảo Đề án Cải thiện môi trường đầu tư, Hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 -2020 và Đề án tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị đã tổ chức họp để bàn và cho ý kiến đối với việc triển khai xây dựng hai đề án nêu trên. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Trịnh Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại Vụ, Công thương và các đồng chí trong bộ phận giúp việc của Tổ soạn thảo.

Tại buổi họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ soạn thảo và bộ phận giúp việc đã thảo luận và góp ý vào bản dự thảo của hai đề án: Cải thiện môi trường đầu tư, Hội nhập quốc tế giai đoạn 2016 -2020 và Đề án tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-TW của Bộ Chính trị. Có thể nói, việc xây dựng và phê duyệt hai đề án trên là cơ sở quan trọng nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Thái Nguyên trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 -2020; tiếp tục duy trì nhịp độ phát triển kinh tế xã hội vùng trung du và miền núi Bắc Bộ, cải thiện hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, dân sinh đảm bảo an ninh quốc phòng.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu về dự thảo của hai đề án, đồng chí Trịnh Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Tổ soạn thảo và bộ phận giúp việc cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành liên quan để khẩn trương hoàn thiện nội dung của hai đề án, đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn cần phải báo cáo bằng văn bản để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết giúp cho việc xây dựng và phê duyệt đề án kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng của đề án.

 

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn