Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên (03/06/2016)

Đ/c Vũ Hồng Bắc - Phó BT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Ngày 2/6/2016, tại hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Vũ Hồng Bắc – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với sở Kế hoạch và Đầu tư. Tham gia buổi làm việc còn có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và toàn thể các đồng chí trưởng phó phòng, trung tâm của Sở.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thái Cương - Giám đốc Sở báo cáo khái quát về cơ cấu tổ chức bộ máy, tình hình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của Sở trong năm 2015 và quý I năm 2016. Thời gian vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách và tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án, quy hoạch, chương trình; thực hiện tốt chức năng thẩm định chủ trương đầu tư, trình và phê duyệt dự án; tổng hợp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo yêu cầu về thời gian và chất lượng. Cũng trong tại buổi làm việc, các phòng ban chức năng của Sở đã thảo luận và trao đổi về các tồn tại, khó khăn trong công tác kế hoạch đầu tư đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đ/c Hoàng Thái Cương - GĐ Sở KH&ĐT phát biểu

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Hồng Bắc – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt trong thời gian vừa qua của Sở đồng thời đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳng thắn, cởi mở của lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và các phòng chuyên môn. Qua đó, đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút các nguồn lực đối với các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư công; rà soát lại các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp; hỗ trợ hoạt động các doanh nghiệp và tăng cường các buổi tập huấn, đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn vưỡng mắc kịp thời cho các doanh nghiệp... Các đề xuất, kiến nghị của Sở sẽ được Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và xem xét đưa ra biện pháp xử lý bằng văn bản.

 

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn