Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 (01/06/2016)

Ngày 25/5/2016, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 nhằm đánh giá tiến độ triển khai thực hiện và dự kiến phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo. Hội nghị được triển khai dưới sự Chủ trì của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh) và các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản tỉnh năm 2016.

Quang cảnh buổi họp

Theo báo cáo của Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh: Công tác thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra và Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo các cấp đã thực hiện xong theo đúng kế hoạch. Đối với các xã, phường, thị trấn, toàn tỉnh có 167 đơn vị đủ điều kiện thành lập Ban chỉ đạo và có 13 đơn vị phường, thị trấn không đủ điều kiện thành lập Ban chỉ đạo (do có quy mô số hộ tham gia sản xuất nông nghiệp ít). Tổng số người tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh khoảng trên 1000 người. Công tác rà soát địa bàn, lập bảng kê đơn vị điều tra đã được triển khai và hoàn thành trong tháng 03/2016. Toàn tỉnh có 2.455 địa bàn điều tra (174 địa bàn khu vực thành thị và 2.281 địa bàn khu vực nông thôn) với trên 245 nghìn hộ (223.462 hộ khu vực nông thôn và 22.139 hộ khu vực thành thị).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh (Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên) cơ bản chấp hành nghiêm túc và bám sát Phương án Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016 của Trung ương. Thông qua thảo luận và các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu các ý kiến, kiện toàn công tác tổ chức, phân công, bổ sung các văn bản cần thiết; dự thảo nội dung, nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo; hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn cho các thành viên và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chi tiết nhất để phục vụ hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra trên toàn tỉnh. Tổ chức Tập huấn nghiệp vụ cho Ban Chỉ đạo và Tổ Trường trực Tổng điều tra cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra; tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc Tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016./.

Thanh Bình

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn