Phiên họp thứ 51 UBND tỉnh Thái Nguyên: Cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo, quy hoạch (17/05/2016)

Ngày 17/5, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp lần thứ 51 UBND tỉnh cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm, nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 5 và một số dự thảo báo cáo, quy hoạch.

Quang cảnh buổi họp ( Ảnh: Thainguyen.gov.vn)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, nhiệm vụ tháng 5 cho thấy: Trong tháng 4, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 68% so với cùng kỳ. Thu ngân sách trong cân đối trên địa bàn toàn tỉnh 4 tháng năm 2016 đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ, bằng 59,5% dự toán cả năm. Trong tháng 4, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 60 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 306 tỷ đồng; quyết định chủ trương đầu tư cho 03 dự án mới với số vốn đăng ký 413 tỷ đồng. Hiện nay các địa phương đang tập trung chăm sóc cây vụ Xuân, mặc dù thời tiết có một số diễn biến bất lợi như mưa đá, giông lốc, thời tiết nóng ẩm phát sinh một số loại sâu bệnh tuy nhiên đã được khắc phục, đến nay các trà lúa, rau màu sinh trưởng tốt. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn phát triển tốt, giá bán sản phẩm tăng nhẹ, người chăn nuôi có lãi. Tính đến ngày 20/4/2016, các địa phương đã cấp được 20.531 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn (đạt 46,71% khối lượng ứng trước). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, một số đại biểu nêu ý kiến về tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án chậm, trong đó có dự án đường Thái Nguyên – Chợ Mới; tình trạng xây dựng trái phép đón đền bù ở một số dự án vẫn diễn ra. Việc hỗ trợ các xóm bản đặc biệt khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc Mông theo Đề án 2037 còn chậm. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, chỉ đạo việc họp triển khai dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Thái Nguyên (trên địa bàn huyện Định Hóa và Phú Lương); cho ý kiến về điểm đặt trạm thu phí tuyến đường Thái Nguyên – Chợ Mới. Đề nghị một số địa phương chuyển Cổng thông tin điện tử UBND huyện về Văn phòng HĐND-UBND huyện quản lý để đảm bảo đúng quy định.

Kết luận nội dung này, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến tại hội nghị đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại. Về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XIV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các sở, ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh cung cấp đầy đủ các bộ thủ tục hành chính, thông tin chỉ đạo, điều hành, các danh mục dự án đầu tư, các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh… lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của sản phẩm. Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương thực hiện tốt việc chỉ đạo và tổ chức các Kỳ thi; xây dựng và thực hiện kế hoạch chăm sóc, giáo dục học sinh trong dịp hè. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì đẩy mạnh việc triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về quản lý hoạt động báo chí; thường xuyên cập nhật, kiểm tra, rà soát, kịp thời báo cáo, đề xuất phương án xử lý các thông tin báo chí phản ánh liên quan đến tỉnh Thái Nguyên, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và có biện pháp xử lý kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã cho ý kiến vào một số dự thảo đề án, quy hoạch. Về dự thảo Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030. Các đại biểu nêu vấn đề hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh còn yếu, thiếu so với nhu cầu phát triển, đặc biệt là hạ tầng thể thao. Lượng khách du lịch đến tỉnh tuy có bước phát triển trong những năm qua tuy nhiên lượng khách lưu trú lại còn ít do hạ tầng dịch vụ, du lịch chưa hấp dẫn. Do vậy, đề nghị quy hoạch cần làm rõ những giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đó, trong đó cần quan tâm đến giải pháp huy động tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Quy hoạch cần cập nhật thông tin mới theo Quy hoạch Vùng Thủ đô mới được Thủ tướng phê duyệt; khai thác lợi thế của Thái Nguyên với vị trí trung tâm Vùng. Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch.

Về Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, định hướng đến 2035: Dự thảo Quy hoạch nêu lên thực trạng, trong giai đoạn 2011 - 2015, tăng trưởng điện thương phẩm tỉnh Thái Nguyên đạt tốc độ cao 20,0%/năm, cao gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng điện toàn quốc, đạt 135,7% so với kết quả thực hiện quy hoạch phát triển Điện lực giai đoạn 2006-2015 đề ra đến năm 2015. Nguyên nhân làm tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao do phụ tải điện Công ty điện tử SamSung Thái Nguyên chiếm tỷ lệ lớn. Do đó, việc xây dựng Quy hoạch phát triển điện lực cho giai đoạn mới là hết sức cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển. Theo dự thảo Quy hoạch, dự báo đến năm 2020, lượng điện thương phẩm sẽ đạt 6,3 tỷ kWh, gần gấp đôi năm 2015 (năm 2015 đạt 3,2 tỷ kWh). Dự kiến trong giai đoạn 2016-2020, sẽ đầu tư xây dựng mới 02 trạm 220kV công suất 2x250MVA; xây dựng mới 7 trạm biến áp 110kV với tổng dung lượng là 460MVA; Xây dựng mới 68,2km đường dây 110kV...

Cho ý kiến vào dự thảo quy hoạch này, các đại biểu nêu ý kiến: Hiện nay, chất lượng điện khu vực nông thôn, miền núi còn thấp, nhiều xóm, bản còn chưa có điện, ảnh hưởng đến sản xuất, dịch vụ, du lịch; do đó, quy hoạch cần làm rõ các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế đó, đặc biệt cần đưa ra lộ trình xóa xóm trắng về điện. Đề nghị làm rõ quy hoạch phát triển điện cho phát triển du lịch tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc và ATK Định Hóa. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành điện lực bố trí vốn đầu tư xóa các xóm trắng về điện trong đó tỉnh Thái Nguyên sẽ cùng đầu tư đối ứng. Đề nghị các dự án khi triển khai cần chú ý đến hướng tuyến sao cho ảnh hưởng ít nhất đến các khu dân cư. Bên cạnh đó, ngành điện cần quan tâm các giải pháp tiết kiệm điện năng.

Phiên họp UBND tỉnh cũng đã nghe đại diện các sở, ngành báo cáo về dự thảo Chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề giai đoạn 2016-2020; Đề án tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn