Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư (20/04/2016)

Ngày 15/4/2016, Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016. Tới dự hội nghị có đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đào Minh Sơn – Phó chủ tịch Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đồng chí lãnh đạo phòng, trung tâm của Sở.

Ban thanh tra nhân dân của Trung tâm

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Kết quả hoạt động của Trung tâm; Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 và báo cáo công khai tài chính của Trung tâm. Trong năm 2015, mặc dù gặp những khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, thống nhất cao của lãnh đạo Trung tâm, đặc biệt là sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận và tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Tại Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh Tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 -2017 và công bố Quyết định khen thưởng của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đối với các cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình - PGĐ Sở phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương các tinh thần làm việc của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm đồng thời mong muốn tập thể Trung tâm sẽ nỗ lực đoàn kết phấn đấu phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những hạn chế tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn