SỰ ĐỘT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY (06/01/2016)

Ba năm gần đây tỉnh Thái Nguyên có những đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Từ khi dự án có vốn đầu tư nước ngoài lần đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cho đến hết năm 2012, toàn tỉnh chỉ có 25 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 172 triệu USD. Năm 2013, với sự xuất hiện của tập đoàn Samsung, chỉ riêng năm này tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án với tổng vốn đầu tư 3,38 tỷ USD. Theo đà đó, năm 2014 tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 23 dự án với tổng vốn đầu tư là 3,16 tỷ USD. Năm 2015,  tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đầu tư là 187,85 triệu USD.

Đến nay, tổng số dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là 96 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 7,1 tỷ USD. Xét theo khía cạnh lĩnh vực đầu tư, số dự án trong lĩnh vực công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký là 6,99 tỷ USD, chiếm 98,78 % tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Theo khía cạnh quốc gia đầu tư, với 63 dự án và 6,86 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký, Hàn Quốc trở thành quốc gia đứng thứ nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cả về số lượng dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký, chiếm gần 97% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Hiện Thái Nguyên đứng thứ 10/63 tỉnh thành trong cả nước về số vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực.

Xác định đầu tư nước ngoài có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh cùng lãnh đạo các cấp, các ngành luôn quan tâm đến các yêu cầu của nhà đầu tư, tạo cơ hội cho nhà đầu tư tìm hiểu và thực hiện dự án đầu tư. Tỉnh Thái Nguyên sẽ luôn cố gắng đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư đề ra trong khả năng, khuôn khổ pháp luật và tỉnh cũng hỗ trợ hết sức mình từ công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, công tác đền bù giải phóng mặt bằng đến việc phối hợp với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Nguồn: Phòng Kinh tế đối ngoại

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn