UBND tỉnh bàn và thống nhất nội dung trình dự án Khu công nghệ thông tin tập trung. (06/01/2016)

Nhằm thống nhất,hoàn thiện các nội dung trình Bộ Thông tin và Truyền thông và Thủ tướng Chính phủ thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung; ngày 5/1, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yên Bình.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với nhà đầu tư Yên Bình 
và các sở, ngành của tỉnh.

Dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình được liên doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yên Bình và Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội thực hiện. Dự án có quy mô gần 550 ha, trên địa bàn 3 xã: Hà Châu và Nga My huyện Phú Bình, xã Tiên Phong huyện Phổ Yên. Theo dự án, nhà đầu tư sẽ huy động vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng xây dựng hạ tầng đồng bộ, mời gọi các nhà đầu tư công nghệ thông tin hàng đầu thế giới lập dự án đầu tư triển khai dự án công nghệ thông tin. Xác định đây là một trong những dự án quan trọng có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và đất nước trước mắt và lâu dài; tỉnh Thái Nguyên cùng các nhà đầu tư lập quy hoạch, thực hiện các bước đầu tư, quyết tâm thực hiện dự án. Hiện nay, các phần việc đang được tổ chức triển khai theo quy định. Để hoàn thiện và trình Bộ Thông tin - Truyền thông và Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã cùng nhà đầu tư và các sở, ngành bàn và thống nhất các nội dung: Xác định mô hình tổ chức hoạt động; Chủ đầu tư và cơ chế hỗ trợ. Trên cơ sở Luật pháp và các văn bản hiện hành, các đại biểu đã đề xuất mô hình tổ chức hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; chủ đầu tư là Liên doanh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Yên Bình và Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đã nêu rõ tầm quang trọng và quyết tâm của tỉnh trong việc thực hiện dự án; đồng thời giao cho các sở, ngành chức năng của tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu; tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện nội dung trình Bộ Thông tin - Truyền thông và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên nguyên tắc nhanh gọn, đúng luật và tạo cơ sở, hành lang pháp lý để Khu công nghệ thông tin tập trung trở thành hiện thực và có điều kiện phát triển trong tương lại.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn