Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (16/12/2015)

Thực hiện Quyết định số 2153/QQĐ- UBND ngày 25/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Ngày 15/12/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên và các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí đại diện cho các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh.

Đ/c Nguyễn Văn Thái - Phó GĐ Sở KH&ĐT phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố các nội dung, nhiệm vụ và mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua đó, các đơn vị cùng nhau thảo luận và đưa ra các ý kiến đóng góp về các cơ hội phát triển của tỉnh trong công tác mở rộng liên kết vùng, hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Các đơn vị  trong HN đang thảo luận

Nguồn: Văn phòng.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn