Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trung tâm thiết kế thời trang TNG tại phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (24/11/2015)

Ngày 20/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 3214/QĐ –UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thiết kế thời trang TNG tại phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty cổ phần và đầu tư thương mại TNG thực hiện ( Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4600305723 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02/01/2003; Địa chỉ: số 160, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Mục tiêu của dự án là góp phần làm tăng năng lực sản xuất, nâng cao thương hiệu TNG, tạo thêm việc làm cho người lao động địa phương, tăng giá trị sản xuất công nghiệp, mở rộng thị trường thời trang trong và ngoài nước, tăng kim ngạch xuất khẩu, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo và sớm triển khai thực hiện dự án đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với quy hoạch, quy định của địa phương.

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn