Tọa đàm về Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch (24/11/2015)

Sáng ngày 20/11/2015, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Tọa đàm về “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch”. Tham dự buổi Tọa đàm có ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ Biên tập dự thảo Luật Quy hoạch cùng các chuyên gia, các đại biểu đến từ các cục, vụ, viện, trung tâm và các trường đại học.

Toàn cảnh buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Hậu (MPI Portal)

Ngày 22/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1193/QĐ-TTg giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu soạn thảo Luật Quy hoạch với mục tiêu điều chỉnh thống nhất các loại quy hoạch trên phạm vi cả nước; Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch để quy hoạch là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh; Thống nhất công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch để giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của nhà nước được thống nhất từ trung ương tới địa phương.

Đây là dự án Luật có tầm quan trọng không chỉ nhằm hướng tới cải cách toàn diện về công tác quy hoạch mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân thông qua việc xóa bỏ các quy hoạch sản phẩm, ngành nghề cụ thể. Các sản phẩm, ngành nghề này trước đây được sử dụng thông qua công cụ quy hoạch để quản lý phát triển nay chuyển sang thực hiện quản lý bằng các điều kiện, tiêu chuẩn một cách công khai, minh bạch, bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trên tinh thần đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, tọa đàm nhằm tham vấn ý kiến của các chuyên gia, học giả nhiều kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng được xây dựng trên cơ sở 5 luận cứ khoa học: Kinh nghiệm thực tiễn trong nước, Kinh nghiệm quốc tế, Lý luận quản lý chất lượng, cơ sở pháp lý và dự thảo Luật Quy hoạch. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch bao gồm: Tiêu chí khung đánh giá chất lượng quy hoạch, chất lượng các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh; Nhiệm vụ và Kinh phí lập quy hoạch, kiểm định chất lượng quy hoạch.

Tại buổi Tọa đàm, nhiều chuyên gia đã có những nghiên cứu công phu, đưa ra những ý kiến quý báu góp phần nhằm hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn