Phấn đấu 70% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (23/11/2015)

Sáng 23-11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQG XDNTM) giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có đại diện Văn phòng Điều phối Trung ương; các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình XDNTM tỉnh lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, 29 xã đạt chuẩn và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào này. Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành xuất sắc trong phong trào thi đua

Thái Nguyên chung sức XDNTM.

Sau 5 năm thực hiện, Thái Nguyên đã đạt kết quả bước đầu quan trọng: đã côngnhận 29 xã đạt chuẩn, chiếm 20,3%, không còn xã dưới 6 tiêu chí, bình quân đạt 13,5 tiêu chí/xã (tăng 8,7 tiêu chí so với năm 2011); thu nhập bình quân đạt 22 triệu đồng/ người/năm (tăng 7,72 triệu đồng so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,66% (giảm 7,06% so với năm 2010)… được Trung ương đánh giá dẫn đầu các tỉnh miền núi phía Bắc trong việc thực hiện Chương trình MTQG XDNTM.  Mặc dù có những hạn chế song phong trào xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, thu hút nhiều nguồn lực xã hội, góp phần đẩy nhanh công cuộc XDNTM. Giai đoạn 2016-2020, Thái Nguyên phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 17 tiêu chí/xã. Năm 2016, phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn NTM.

Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, đồng chí Đoàn Văn Tuấn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo: Nhiệm vụ thực hiện Chương trình XDNTM đặt ra hết sức nặng nề, do vậy các địa phương cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX bằng kế hoạch thực hiện cho cả giai đoạn và từng năm ngay từ đầu nhiệm kỳ. Tiếp tục xác định XDNTM là nhiệm vụ trung tâm, bao trùm. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; rà soát điều chỉnh quy hoạch NTM, quy hoạch gắn liền với tái cơ cấu nông nghiệp; xây dựng kế hoạch, lồng ghép, huy động nguồn lực cho XDNTM; tăng cường nhân rộng các mô hình điểm trong sản xuất, thực hiện lồng ghép các mô hình tạo liên kết chuỗi…

Tại Hội nghị, UBND tỉnh cũng đã tặng cờ thi đua cho T.P Thái Nguyên và xã Vinh Sơn (T.P Sông Công); tặng Bằng khen cho 27 tập thể và 57 cá nhân có thành xuất sắc trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức XDNTM.

Nguồn: Baothainguyen.org.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn