Tập trung nguồn lực hoàn thành những nhiệm vụ thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 (20/11/2015)

Ngày 13/11/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký công văn 9418/VPCP-TCCV gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tập trung nguồn lực hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ khẩn trương hoàn thành việc nghiên cứu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, trên cơ sở phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ tiếp tục triển khai, hoàn thành việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; Hoàn thành việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc phạm vi chức năng quản lý; Ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính, kịp thời gửi các địa phương để triển khai thực hiện. Đặc biệt, các địa phương Hà Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc khẩn trương thực hiện việc chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính đặc thù để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện việc nhập dữ liệu, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trước ngày 30/11/2015 và niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính đã được công bố tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/12/2015./.

 

Nguồn: Cổng thông tin bộ KH&ĐT

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn