Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên (20/11/2015)

Ngày 17/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có quyết định số 3161/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Phượng Hoàng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty TNHH một thành viên Hanh Hạnh (Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4600945949 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 29/3/2011; Địa chỉ: xã Lâu Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Mục tiêu của dự án là xây dựng khu du lịch sinh thái với các dịch vụ du lịch,vui chơi, ăn uống, giải trí, nghĩ dưỡng kèm theo nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân quanh vùng và khách du lịch với tổng hiện tích 3,4 ha, tổng vốn dự kiến 40,376 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đồng thời yêu cầu Công ty TNHH Một thành viên Hanh Hạnh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo và sớm triển khai thực hiện dự án đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với quy hoạch, quy định của địa phương.

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn