Thảo luận kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch đầu tư công 5 năm 2016 -2020 (05/11/2015)

Để hoàn thiện nội dung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 -2020 trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên tổ chức thảo luận kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch năm 2016, dự kiến thời gian thảo luận diễn ra từ ngày 2/11/2015 đến ngày 12/11/2015, tham dự buổi thảo luận còn có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, phòng Tài chính kế hoạch và các phòng liên quan của huyện, thành phố, thị xã.

Tại buổi thảo luận, các đơn vị báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2015, dự ước kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015; dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 - nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2016, tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2014; số vốn đã bố trí xử lý nợ đọng trong năm 2015. Qua đó xác định kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm 2016 -2020 và năm 2016 chi tiết theo từng nguồn vốn và mức độ hoàn thành ngân sách địa phương, ngân sách huyện, vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình nông thôn mới...

 

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn