Thị xã Phổ Yên: Tập trung triển khai xây dựng tái cơ cấu ngành nông nghiệp (23/10/2015)

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với thị xã Phổ Yên về tình hình sản xuất nông nghiệp và việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ngày 20/10. Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM tỉnh; lãnh đạo UBND thị xã  Phổ Yên và các đơn vị liên quan.

Đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phú Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo báo cáo của UBND thị xã Phổ Yên, 9 tháng đầu năm thị xã Phổ Yên đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành chỉ đạo sản xuất nông nghiệp nên đã đạt được kết quả đáng khích lệ, giá trị sản xuất nông lâm, ngư nghiệp trong nền kinh tế hàng năm đều tăng, sản lượng thực tăng, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển biến theo hướng tích cực, chăn nuôi, thủy sản, cây trồng vật nuôi có sự chuyển biến tăng cao. Tổng diện tích lúa cả năm ước đạt 10.271ha, sản lượng cây có hạt ước đạt 2.781ha; rau màu các loại đạt 1.094ha; trồng mới và trồng lại được 91,3ha chè; trồng mới được 307,4ha rừng. Công tác phòng, chống dịch, bệnh đối với cây trồng, vật nuôi; cung ứng vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi; thủy lợi và phòng chống lụt bão cũng đã được thực hiện có hiệu quả. Đối với việc triển khai công tác xây dựng NTM: Thực hiện phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM, thị xã Phổ Yên đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 19 tiêu chí, đến nay  toàn thị xã đã có 04  xã  đạt 19/19 tiêu chí; 04 xã đạt 16 tiêu chí; 03 xã đạt 15 tiêu chí; 01 xã đạt 14 tiêu chí còn lại các xã đạt từ 9 đến 11 tiêu chí trở lên.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực, quyết tâm của toàn ngành nông nghiệp thị xã Phổ Yên đã đạt được trong thời gian vừa qua. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nông nghiệp thị xã Phổ Yên cần tập trung triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; nghiên cứu đề ra các cơ chế chính sách nhằm ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, hình thành và nhân rộng các mô hình từ khâu sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; cần có các giải pháp thực hiện việc chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi. Đối với với việc triển khai chương trình xây dựng NTM, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã tiếp tục chỉ đạo các địa phương đã về đích NTM cần tiếp tục làm tốt các tiêu chí đã đạt được, thường xuyên kiểm tra, rà soát, đôn đốc các xã chưa đạt và đạt thấp tiêu chí NTM; xây dựng kế hoạch, giải pháp và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn