Tặng quà Giáng sinh cho trẻ em (12/10/2015)

Ngày 05/10/2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2656/QĐ-UBND về phê duyệt khoản viện trợ phi dự án “Tặng qùa giáng sinh cho trẻ em tỉnh Thái Nguyên” do tổ chức Samaritan’s Purse International Relief- SPIR tài trợ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tổng giá trị của khoản viện trợ là 2.300 hộp quà tương đương 63.630 USD, tương đương 1.336.229.000 đồng.

Việc Tổ chức SPIR tặng quà Giáng sinh 2015 cho trẻ em tỉnh Thái Nguyên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc tạo điều kiện cho trẻ em tỉnh Thái Nguyên có điều kiện học tập, vui chơi tốt hơn./.

Nguồn: Phòng Kinh tế đối ngoại 

 

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn