Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ván gỗ dán Việt Bắc tại phương Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên (22/09/2015)

Ngày 14/9/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 2420/QĐ- UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất ván gỗ dán Việt Bắc tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho Công ty cổ phần ván ép Việt Bắc ( Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 4601184006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 9/9/2014; Địa chỉ: Tổ 14, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ván gỗ dán Việt Bắc tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, theo hình thức đầu tư 100% vốn đầu tư doanh nghiệp trong nước, với tổng diện tích khoảng 39.647m2, tổng vốn dự kiến 123,71 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành tạo điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đồng thời yêu cầu công ty cổ phần ván ép Việt Bắc có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các quy trình, thủ tục đầu tư tiếp theo và sớm triển khai thực hiện dự án đầy đủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với quy hoạch, quy định của địa phương. Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai thực hiện dự án thì dự án sẽ bị thu hồi theo quy định.

Nguồn: Văn phòng

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn