Hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp 13, 14 HĐND tỉnh khóa XII (22/09/2015)

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm Kỳ họp 13, 14 HĐND tỉnh khóa XII tại phòng họp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, hội nghị do đồng chí Vũ Hồng Bắc – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân chủ trì. Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hảo - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ma Thị Nguyệt - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; một số Sở, ngành của tỉnh trong đó có lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trong hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận và tham gia ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nội dung, công tác phục vụ và tổ chức, công tác ứng dụng Công nghệ thông tin, hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp thứ 13, 14 HĐND tỉnh khóa XII.

Kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc - chủ tịch Hội đồng nhân dân đánh giá khái quát những kết quả đạt được và nhấn mạnh những vấn đề cần triển khai trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu đề xuất được tốt hơn đối với công tác của các kỳ họp.

Nguồn: Phòng Văn hóa Xã hội

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn