Thường trực Ban chỉ đạo Một cửa liên thông tỉnh họp tại Huyện Đồng Hỷ (18/09/2015)

Quang cảnh buổi họp

Ngày 16/9, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện Đồng Hỷ, Thường trực Ban chỉ đạo Một cửa liên thông tỉnh tổ chức cuộc họp liên ngành để xem xét tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ và các dự án hoàn vốn cho dự án trên tại huyện Đồng Hỷ. Tham dự cuộc họp có đồng chí Lê Kim Phúc - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Một cửa liên thông chủ trì hội nghị cùng các đồng chí đại diện các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ.Dự án Xây dựng hạ tầng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ được đầu tư dưới hình thức BT giữa UBND huyện Đồng Hỷ và Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Xuất Nhập Khẩu.  Tổng mức đầu tư của dự án theo kết quả lập dự án là 998,1 tỷ đồng; được xây dựng tại xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 625.782m2. Khu hành chính mới của Huyện Đồng Hỷ được xây dựng với mục đích tập trung các khối hành chính, văn hóa của huyện góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khối cơ quan, tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Dự kiến, công trình được bàn giao cho Nhà nước vào quý III năm 2020.

Đ/c Lê Kim Phúc - GĐ Sở KHĐT phát biểu

Dự án Xây dựng hạ tầng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ được đầu tư dưới hình thức BT giữa UBND huyện Đồng Hỷ và Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Xuất Nhập Khẩu.  Tổng mức đầu tư của dự án theo kết quả lập dự án là 998,1 tỷ đồng; được xây dựng tại xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 625.782m2. Khu hành chính mới của Huyện Đồng Hỷ được xây dựng với mục đích tập trung các khối hành chính, văn hóa của huyện góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho khối cơ quan, tổ chức cá nhân đến liên hệ công tác. Dự kiến, công trình được bàn giao cho Nhà nước vào quý III năm 2020.

Để đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, hội nghị đã thống nhất một số nội dung để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và làm cơ sở để nhà đầu tư phối hợp UBND huyện Đồng Hỷ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong đó, trọng tâm kết luận hội nghị nhất trí với chủ trương thực hiện dự án theo hình thức BT đối ứng bằng quỹ đất, đồng thời đề nghị UBND thành phố Thái Nguyên ủng hộ các vị trí lựa chọn quỹ đất đối ứng nguồn kinh phí của dự án mà nhà đầu tư đề nghị tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên cơ sở đó chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Đồng Hỷ, UBND thành phố Thái Nguyên và các ngành chức năng xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể để tổ chức triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn