Tập huấn ứng dụng phần mềm Quản lý Đầu tư công (18/09/2015)

Ngày 15/9/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã cử cán bộ tham gia tập huấn giới thiệu, hướng dẫn về ứng dụng phần mềm Quản lý đầu tư công được tổ chức tại khách sạn Nikko Hà Nội.Tham gia hội Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vịnh – Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ và các đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư của 15 tỉnh thành trong cả nước.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, chuyên gia tư vấn đã hướng dẫn chung về chức năng tích hợp và tìm kiếm dữ liệu trên phần mềm, các học viên được trực tiếp sử dụng phần mềm để nhập dữ liệu cho một dự án đầu tư công mẫu. Phần mềm là công cụ phục vụ cho công tác lập kế hoạch phân bổ vốn, các kế hoạch điều chỉnh, bổ sung và điều hòa vốn đầu tư đáp ứng được các nhu cầu tạo lập, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu theo suốt dòng đời dự án cho các đối tượng: Cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu và các đối tượng có liên quan. Hệ thống quản lý thông tin chi tiết về tiến độ thực hiện, dự toán, giải ngân, đấu thầu,…và tích hợp công cụ quản lý tổng hợp tình hình thực hiện dự án phục vụ quản lý điều hành ở các cấp, hiện tại phần mềm đang kết xuất được 9 loại báo cáo: Báo cáo tổng hợp (BCTH), BCTH dự án hoàn thành, BCTH dự án khởi công mới, BCTH giải ngân, BCTH kế hoạch vốn,...Qua kinh nghiệm thực tế tại các địa phương, các học viên cũng chia sẻ những khó khăn trong thực tế sử dụng, và đóng góp những ý kiến thiết thực mong muốn hoàn thiện phần mềm, đưa phần mềm vào quản lý dự án đầu tư công trong giai đoạn tới.

Nguồn: Phòng Tổng hợp

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn