Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam trao đổi kinh nghiệm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào (11/09/2015)

(MPI Portal) – Từ ngày 09-11/9/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc lập tầm nhìn đến năm 2030, chiến lược 2016-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Việt Nam với đoàn Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào do đồng chí Xổm-đy Đuâng-đy, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư dẫn đầu.

Chào mừng đoàn Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào sang thăm và làm việc tại Việt Nam, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo một số thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được, cũng như trong công tác thu hút nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Việt Nam thời gian qua, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thoát khỏi tình trạng kém phát triển và cách tiếp cận nguồn vốn ODA khi đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Đây là những bài học kinh nghiệm quý giá của Việt Nam mong muốn được chia sẻ, thảo luận với phía Lào nhằm thu hút thêm nhiều dự án hợp tác từ các nước phát triển và đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Lào trong thời gian tới.

Đoàn Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào chụp ảnh lưu niệm cùng Vụ Kinh tế đối ngoại,
Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Đức Trung (MPI Portal)

Tại các buổi làm việc tiếp theo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tiếp tục trao đổi với Đoàn về các nội dung: Liên kết các mục tiêu phát triển của khu vực và quốc tế, đặc biệt Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs), Tăng trưởng xanh (Green Growth)… trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của Việt Nam; Đưa nghiên cứu và liên kết chiến lược dài hạn vào trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của Việt Nam; Nguồn vốn để tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế hằng năm và 5 năm; Chiến lược phát triển vùng và địa phương, việc phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương; Nghiên cứu và liên kết chiến lược phát triển dài hạn; Chính sách, chiến lược, phương pháp và bước đi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến lên CNXH của Việt Nam; Kế hoạch chuẩn bị cho việc gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), các cam kết của Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn