Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (05/09/2015)

Ngày 25/8/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2153/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Với mục tiêu tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng của tỉnh, hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tương đối đồng bộ đảm bảo khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương đồng thời mở rộng các liên kết kinh tế vùng và hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phạm vi quy hoạch được lập dựa trên sự liên kết giữa tỉnh Thái Nguyên với vùng thủ đô Hà Nội, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đó là: Toàn bộ tỉnh Thái Nguyên có vị trí tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Bắc Giang. Theo quy hoạch, đến năm 2030, Thái Nguyên là tỉnh công nghiệp với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, liên hoàn kết nối với hệ thống giao thông quốc gia và quốc tế. Từng bước áp dụng vận tải đa phương thức, vận tải hành khách công cộng theo hướng văn minh, tiện lợi. Hệ thống cấp điện, cấp nước, thủy lợi an toàn, đồng bộ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp, Khu công nghiệp – đô thị, Khu dân cư tập trung đạt trình độ quốc tế. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông có dung lượng lớn, tốc độ cao, phủ sóng rộng đến vùng sâu, vùng xa. Phát triển hạ tầng phục vụ các hoạt động du lịch, đặc biệt quan tâm đến các địa bàn tập trung. Hệ thống hạ tầng xã hội được theo hướng liên kết hiện đại đảm bảo chức năng là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh cực chất lượng cao của vùng.

Với tầm nhìn đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp có nền kinh tế tiên tiến và hiện đại, tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra các giải pháp thực hiện công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng từ giải pháp huy động và sử dụng vốn đến các giải pháp khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và đặc biệt là tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng đồng bộ trên cơ sở bảo vệ và cải thiện môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân toàn diện và bền vững.

Nguồn: Văn phòng Sở

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn