Họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án (27/08/2015)

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định 1975/QĐ-UBND ngày 22/7/2015, Sở Kế hoạch Đầu tư đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định các dự án từ ngày 14/8/2015. Tham dự cuộc họp có các thành viên HĐTĐ bao gồm: Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Nguyên Môi trường, Sở Tài Chính, Sở Xây dựng, các Sở chuyên ngành liên quan đến chương trình, dự án, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nơi triển khai chương trình, dự án; các chủ đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư.

Trong các buổi họp, Đ/c Lê Kim Phúc – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thường trực Hội đồng thẩm định đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công. Tại cuộc họp Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất sự cần thiết đầu tư các dự án trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. Tuy nhiên, về nhu cầu vốn cho cả giai đoạn 2016-2020 đa số các dự án dự kiến tổng mức đầu tư khá lớn vượt quá khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020. Vì vậy để có cơ sở hoàn tất các thủ tục phê duyệt theo quy định, hội đồng đã kết luận yêu cầu: Các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của thành viên HĐTĐ, tiếp tục rà soát lại quy mô đầu tư các dự án cho phù hợp với khả năng nguồn vốn Đầu tư công trong giai đoạn. Trên cơ sở nguồn vốn có giới hạn và nguyên tắc phân bổ vốn (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 là giảm nợ công), cần sắp xếp thứ tự ưu tiên theo ngành, theo địa bàn đảm bảo phát huy được hiệu quả cao nhất của vốn đầu tư. Các dự án phải đảm bảo quy hoạch tổng thể và quy hoạch ngành.

Đến nay đã thẩm định đề xuất báo cáo chủ trương đầu tư được 68 chương trình dự án. Dự kiến công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đến hết ngày 28/08/2015 sẽ cơ bản xong đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương, địa phương, trái phiếu, ODA và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến.

 

Nguồn: Phòng Tổng hợp

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn