Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về nghiệp vụ quy hoạch, kế hoạch. (26/08/2015)

Sáng ngày 25/08/2015, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về nghiệp vụ kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, quản lý doanh nghiệp cho đội ngũ chuyên viên, cán bộ viên chức thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tới dự lễ khai giảng có đồng chí: Nguyễn Văn Thái – PGĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng – Phó hiệu trường Đại học Nông lâm cùng 90 học viên là chuyên viên, cán bộ viên chức tham gia lớp học.

Khóa học được diễn ra trong 03 ngày 25-27/8/2015, tại giảng đường D trường Đại học Nông Lâm – Thái Nguyên. Chương trình của lớp bồi dưỡng gồm 03 chuyên đề lớn: Tổng quan về hội nhập quốc tế, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nghiệp vụ quản lý, lập dự án đầu tư dự án do TS. Bùi Đình Hòa - trưởng khoa Kinh tế trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên giảng dạy. Với mục đích nâng cao nghiệp vụ về quy hoạch, kế hoạch cho đội ngũ chuyên viên, cán bộ viên chức tỉnh Thái Nguyên, lớp bồi dưỡng đã tạo mọi điều kiện để các học viên có thể trao đổi, nắm bắt và vận dụng kiến thức có hiệu quả vào thực tế công việc tại cơ quan.

                            Nguồn: Văn phòng Sở

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn