Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế. (20/08/2015)

Trong buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp và các nhà đầu tư chiều ngày 19/8, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư tại Khu Công nghiệp Yên Bình và Điềm Thụy. Biện pháp cuối cùng là cưỡng chế có thể áp dụng để bảo đảm tiến độ và môi trường đầu tư. Tham dự buổi làm việc có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành địa phương, đơn vị và các nhà đầu tư tại Khu Công nghiệp Yên Bình và Điềm Thụy. Sau khi đi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Ngọc Long cho rằng: Hiện nay tại Khu Công nghiệp Yên Bình và Điềm Thụy còn gặp một số khó khăn trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đường điện, đường giao thông, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, nhà xưởng của một số dự án đầu tư. Tình trang này đã làm ảnh hưởng đến  tiến độ đầu tư các dự án, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị cần phối hợp chặt chẽ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thị xã Phổ Yên và huyện Phú Bình cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của cấp ủy trong công tác giải phóng mặt bằng. Để bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hai địa phương phải rà soát từng dự án đầu tư, nắm bắt và nghiên cứu kỹ từng khó khăn, đưa ra các biện pháp quyết liện để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, kể cả áp dụng biện pháp cưỡng chế khi có đầy đủ cơ sở pháp lý. Những vấn đề khó khăn được các nhà đâu tư nêu lên trong buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh căn vào chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành chức năng của tỉnh yêu cầu có trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh gọn. Nhân đây đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư…

 

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn