Công tác chuẩn bị Hội nghị VCCI vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tại Thái Nguyên (18/08/2015)

Để chuẩn bị tốt công tác phục vụ cho Hội nghị “ Một số vấn đề cải cách thể chế, hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc Bộ tại Thái Nguyên” sẽ được tổ chức vào ngày 19/08/2015 tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản số 2166/UBND -TH ngày 12/08/2015 về việc giao nhiệm vụ tổ chức, triển khai Hội nghị. Dự kiến tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung Ương, Ban chỉ đạo Tây Bắc, lãnh đạo VCCI, đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, cách doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố cùng ATK và lân cận… số lượng người tham dự hội nghị dự kiến 250 đại biểu. Hội nghị được tổ chức nhằm kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như những kiến nghị từ phía các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết vùng, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nâng cao năng lực hội nhập trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 37/NQ-TƯ ngày 01/07/2004 của Bộ Chính trị ( khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia giai đoạn 2015 -2016, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ ( ATK) nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng trong việc nâng cao chỉ số cạnh tranh (PCI) và tạo sự liên kết các doanh nghiệp trong vùng phát triển.

 Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên là đơn vị chủ trì Hội nghị đã gấp rút chuẩn bị mọi công tác phục vụ hậu cần cho đến nội dung chương trình để Hội nghị được diễn ra trọng thể, chu đáo. Đến ngày 18/9,  mọi công tác chuẩn bị của tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư đã sẵn sàng phục vụ Hội nghị đạt hiệu quả cao nhất. Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ tiếp tục thông tin nội dung chính của Hội nghị ngày 19/08/2015.

                 Nguồn: Văn phòng Sở

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn