Sở Kế hoạch và đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về nghiệp vụ kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, quản lý doanh nghiệp (13/08/2015)

 

Với mục đích bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cho đội ngũ chuyên viên, cán bộ viên chức ( hưởng lương ngân sách nhà nước) thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2015, Sở Kế hoạch đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước về nghiệp vụ kế hoạch, quy hoạch, đầu tư, quản lý doanh nghiệp.

Thời gian: Từ ngày 25/08/2015 đến hết ngày 27/08/2015,

Địa điểm: Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời Quý cơ quan cử cán bộ tham gia.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn