Hội nghị phổ biến luật xây dựng 2014 (07/08/2015)

Ngày 6 tháng 8 năm 2015 tại hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên Sở Xây dựng phối hợp với cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức hội nghị phổ biến luật xây dựng 2014 và các nghị định hướng dẫn Luật xây dựng 2014; tham dự hội nghị có các đại diện của các Sở ngành, các phòng chuyên môn có liên quan và các cá nhân có nhu cầu tìm hiểu luật xây dựng 2014.

Luật Xây dựng 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6/2014 để thay cho Luật Xây dựng 2003. Luật có hiệu lực thi hành từ  01/01/2015, gồm 10 chương, 168 Điều (tăng 1chương và 45 Điều). Luật Xây dựng năm 2014 đã điều chỉnh toàn diện các hoạt động đầu tư xây dựng từ khâu quy hoạch xây dựng, lập báo cáo tiền khả thi, báo cáo khả thi, lập, thẩm định, nghiệm thu, bàn giao, bảo trì công trình xây dựng...áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc mọi nguồn vốn; hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng 2014, Chính phủ ban hành 6 Nghị định, dự kiến sẽ ban hành trong quý II/2015, gồm: Nghị định về quy hoạch xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định về quản lý chi phí xây dựng, Nghị định về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Cũng tại hội nghị các đại biểu đã được truyền đạt, trao đổi, thảo luận về những vấn đề có liên quan đến việc quản lý chất lượng, khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng tại đơn vị, cơ sở.

Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn