Nhờ Samsung, Thái Nguyên thu thuế FDI gấp hơn 4 lần (04/08/2015)

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 6 tháng đạt 873,7 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần dự toán Bộ Tài chính giao, gấp gần 3 lần dự toán năm tỉnh giao, gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ. Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Chỉ tiêu này tăng cao đột biến do nhà đầu tư Samsung đẩy mạnh tiến độ giải ngân để hoàn thành dự án 5 tỷ USD (cả 2 giai đoạn) ngay trong năm 2015, kịp thời ra mắt các sản phẩm công nghệ mới đáp ứng nhu cầu thị trường thế giới. Riêng số thuế nhà thầu nước ngoài 6 tháng đầu năm của dự án Samsung và các đơn vị vệ tinh đã là 708,5 tỷ đồng, chiếm  81% tổng số thu của chỉ tiêu này. Số thu thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm cũng đạt cao so với dự toán, đạt 297,8 tỷ đồng (bằng 124% dự toán), bằng 156% so với cùng kỳ.  

alt

Số thu tăng chủ yếu thu từ quyết toán bổ sung năm 2014 của dự án Núi Pháo (được 24 tỷ đồng); thu phát sinh từ dự án Samsung và dự án Núi Pháo (được 201 tỷ đồng). Tính riêng số thuế Thu nhập cá nhân từ 2 yếu tố trên đã chiếm 68% tổng số thu. Có thể thấy tình hình thu ngân sách năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên dự báo có nhiều biến động và không ổn định. Một số chỉ tiêu đạt khá so với dự toán năm được giao như thu từ đầu tư nước ngoài, thu thuế thu nhập cá nhân là do có sự tăng đột biến của một số dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn. Tuy nhiên, Cục thuế thừa nhận: Các chỉ tiêu thu từ khu vực này không bền vững, giảm mạnh theo tiến độ giải ngân của dự án hoàn thành ngay trong năm 2015 và có ảnh hưởng lớn đến tổng thu ngân sách của tỉnh.

Nguồn: http://news.skydoor.net

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn