Đánh giá tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 (12/11/2019)

Sáng ngày 8/11, tại Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Phạm Duy Hùng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì hội nghị đánh giá tiến độ triển khai các Dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Ban Chỉ đạo); các đồng chí thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; lãnh UBND và lãnh đạo các phòng, ban thuộc thành phố Thái Nguyên (TPTN).

Hội nghị nhằm đánh giá tiến độ triển khai các Dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 trên địa bàn TPTN để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, khẳng định sự quyết tâm của tỉnh Thái Nguyên và các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ khảo sát, nghiên cứu và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, trong tổng số 61 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh có 34 dự án tại TPTN (chiếm 55,7% số dự án trên địa bàn toàn tỉnh, chưa kể các dự án TPTN đã và đang ký kết với nhà đầu tư); kinh phí nhà đầu tư cam kết thực hiện là 58.672 tỷ đồng/115.545 tỷ đồng (chiếm 50% tổng kinh phí nhà đầu tư cam kết trên địa bàn toàn tỉnh).

Trong số 34 dự án tại TPTN đã có 11 dự án đã hoàn thành thủ tục về đầu tư (chiếm 32%). 23 dự án còn lại có 03 dự án nhà đầu tư chưa triển khai; 01 dự án không xác định được quỹ đất thực hiện; 19 dự án đang được TPTN và các sở, ngành tiếp tục hướng dẫn, phối hợp nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư và thực hiện đầu tư.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ thảo luận, thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với từng dự án cụ thể.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Duy Hùng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao tiến độ triển khai các dự án sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Đồng chí đề nghị UBND TP. Thái Nguyên tiếp tục phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát lại tất cả các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc. Đề nghị các sở, ngành căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các công việc được  phân công; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, địa phương để giải quyết hiệu quả các bước triển khai dự án cho nhà đầu tư./.

 

Nguồn: thainguyen.gov.vn

 

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn