Đại hội công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2017-2022 (30/05/2017)

Ngày 27/5/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 -2022. Tới dự đại hội có đồng chí Nguyễn Duy Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Hoàng Thái Cương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đ/c Hoàng Thái Cương - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Báo cáo Ban chấp hành nhiệm kỳ 2012-2017, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VII, báo cáo thu chi tài chính. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, công tác tuyên truyền giáo dục và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở và Nghị quyết Công đoàn cấp trên đã được Công đoàn Sở thực hiện nghiêm túc, đúng hướng, giúp cho công chức, viên chức và người lao động nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước, có lập trường tư tưởng vững vàng luôn tin tưởng và tích cực tham gia xây dựng cơ quan văn hóa đoàn kết, giữ mối giao lưu, quan hệ mật thiết với các cơ quan Trung ương và địa phương. Với những nỗ lực của tập thể công chức, viên chức và người lao động trong nhiệm kỳ qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được trao tặng nhiều Huân chương, bằng khen, giấy khen của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Thái Cương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã ghi nhận vai trò to lớn của Công đoàn trong công tác phát huy quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong việc thực hiện nhiệm vụ cơ quan.

Ban chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội

Kết thúc Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí và thông qua Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2017-2022.

Nguồn: Văn phòng.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn