Tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại doanh nghiệp

Sáng ngày 26/11/2018, tại Hội trường UBND tỉnh Thái Nguyên; Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri và đối thoại doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

Video
Loading the video...
Quảng Cáo
   
Liên kết web

Bản quyền @2016 bởi SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18 - Đường Nha Trang - Phường Trưng Vương - TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208.3.855688 - Fax: 0208.3.855688 - Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn - Website: sokhdt.thainguyen.gov.vn